Partnerområde Kungsmadskolan (GY)

Vi liknar vår skola vid ett samhälle i miniatyr. Här samverkar 1200 elever och 180 vuxna. Det är en stor skola med många program.

Särskilda upplysningar

På Kungsmadskolan arbetar vi alla i arbetslag där eleverna står i centrum.

Skolan arbetar från och med hösten med IST-lärande som IT-plattform.

Inom Hotell-restaurangprogrammen har vi utbyte med andra länder i Europa där utvalda elever får göra sin APL ( arbetsförlagt lärande= praktik)

Kontaktperson

Kristina Hallberg

Skolwebb

www.kungsmadskolan.se/

Skolenheter