Partnerområde Kungsmadskolan, Växjö

Vi liknar vår skola vid ett samhälle i miniatyr. Här samverkar 1200 elever och 180 vuxna. Det är en stor skola med många program. Med så mycket folk i rörelse är det viktigt att vi alla visar hänsyn mot varandra.
Vårt uppdrag är att ge Dig en bra grundutbildning, som Du sedan kan använda inför fortsatta studier och arbete. Det är viktigt att Du tar vara på Dina tre år här på Kungsmadskolan och tar stort ansvar för Dina studier.
Vi, som arbetar på skolan, vill att Du ska trivas och utvecklas som människa under Din studietid. Ett lag av lärare arbetar kring just Din utbildning och Du kan alltid få hjälp och stöd av dessa.
Vi i skolledningen önskar Dig lycka till och hoppas att det kommande läsåret ska bli fint år för Dig.

Särskilda upplysningar

På Kungsmadskolan arbetar vi alla i arbetslag där eleverna står i centrum.

Skolan arbetar från och med hösten med IST-lärande som IT-plattform.

Inom Hotell-restaurangprogrammen har vi utbyte med andra länder i Europa där utvalda elever får göra sin APL ( arbetsförlagt lärande= praktik)

Kontaktperson

Marie Martinsson

Skolwebb

www.kungsmadskolan.se/

Skolenheter