Partnerområde Vetlanda kommun

Vetlanda centralort ligger 8 mil norr om Växjö, men till kommungränsen är det bara ca 4 mil. Vi kan erbjuda VFU inom förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och gymnasieskola. Våra verksamheter är organiserade i tre spår med var sin verksamhetschef förskola, grundskola och gymnasieskola.

Vetlanda kommun har 29 olika förskolor, 16 grundskolor varav tre 7-9-skolor (två i centralorten och en i Landsbro) samt en gymnasieskola. Gymnasieskolan erbjuder ett brett utbud av program.

Under dina olika VFU-perioder får du möjlighet att känna på hur det är att jobba på både små och stora skolor. Vi ser dig som lärarstudent som en resurs i skolans utvecklingsarbete.

Vi har ett väl utarbetat systematiskt kvalitetsarbete i alla våra verksamheter.

Som student erbjuds du ersättning för resor med buss om du får en placering utanför centralorten. Du får också gratis måltider under din VFU.

Kontaktperson

Helene Gustavsson

Skolwebb

www.vetlanda.se/sw105.asp

Skolenheter