Partnerområde Nybro kommun

Under din tid som lärarstudent i Nybro vill vi att du ska se dig som en viktig medarbetare och blivande kollega till oss. När du är hos oss är det vår uppgift att visa på och ge möjligheter till utvecklande samtal med erfarna pedagoger och med barn och ungdomar i olika åldrar.

Som student har man ofta höga förväntningar på sin VFU. Vi ska göra vårt bästa för att uppfylla dina förväntningar. Samtidigt har vi förväntningar på dig. Vi vill att du ska ta initiativ, tänka flexibelt och mångsidigt och på olika sätt medverka i din och verksamhetens utveckling. Vi vill att du ska se oss som blivande kolleger - det gör vi med dig.

Välkommen till oss i Nybro!

Kontaktperson

Johanna Callenryd

Skolwebb

www.nybro.se/