Partnerområde Nässjö kommun

Nässjö kommun ligger i Jönköpings län. Kommunen upptar en yta av 990 kvadratkilometer. I Nässjö kommun finns 13 tätorter. I kommunen bor ca 31 000 invånare och av dessa bor cirka 16 500 i Nässjö stad.

Kort om Nässjö kommun:
Antal anställda: ca 2500
Förskolor i kommunenes regi: 35
Fristående förskolor: 5
Fritidshem: 17
Grundskolor: 17
Gymnasieskola:1

I förskolan, grundskolan, särskolan och på gymnasiet, vuxenutbildningen och fritids - överallt är vårt mål detsamma - det ska vara roligt att lära.

Varje elev ska få tillgång till de verktyg som de behöver för att söka kunskap. Att få utvecklas efter sina egna förutsättningar och känna glädje och stolthet över sina framgångar är varje barns självklara rätt.


Grundskolorna och fritidshemmen i Nässjö kommun
I Nässjö kommun arbetar vi medvetet och målinriktat för att ge varje barn de verktyg de behöver, för att söka kunskap i livet. Vi satsar bland annat på karriärlärare, matte- och läslyft samt NT-utvecklare.

Förskolan i Nässjö kommun
I förskolan lägger vi grunden för barnets livslånga lärande. Vårt mål är en förskola som är rolig, trygg och lärorik.
I våra förskolor möts barn av pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Gymnasieskolor i Nässjö
I Nässjö kommun finns en gymnasieskola. Brinellgymnasiet drivs av Nässjö kommun.
Här kan elever förverkliga sina ambitioner oavsett om de handlar om teknik, språk, design, idrott eller olika estetiska uttrycksformer.

Nässjö kommuns vision:
Nu hjärnvägars! Med glädje och fiffighet vässar vi Smålands höjdpunkt.
Nässjö 2030 – världens rum för människor och möten.

Kontaktperson

Eva Åkesson

Skolwebb

www.nassjo.se/Kommuninvaanare/Barn-och-utbildning

Skolenheter

 • Annebergs förskola
 • Annefors förskola
 • Bodafors Norra förskola
 • Bodafors Västra förskola
 • Brinellgymnasiet rektor Anders Crona
 • Brinellgymnasiet rektor Linda Davidsson
 • Brinellgymnasiet rektor Marcus Nordal
 • Brinellgymnasiet rektor Sandra Andersson
 • Brinellgymnasiet rektor Tobias Lindell
 • Brinells högstadium 7-9
 • Forserums Norra Förskola (Pärlan)
 • Förskolan Ekbacken
 • Handskeryds Norra Förskola
 • Handskeryds Östra Förskola
 • Handskerydsskolan F-6
 • Hultets Förskola
 • Ingsbergs förskola
 • Målens förskola
 • Norråsaskolan 7-9
 • Nyhems förskola
 • Nyhemsskolan
 • Parkskolan 7-9
 • Rosenholmskolan F-9
 • Runneryds västra förskola
 • Runneryds östra förskola
 • Runnerydsskolan
 • Åkerskolan
 • Åkerskolan