Partnerområde Sunnerbogymnasiet

Sunnerbogymnasiet är öppet för alla elever som har behörighet från grundskolan. Sunnerbogymnasiet erbjuder flertalet nationella program plus ett par specialinriktade utbildningar. Samtliga program kommer att finnas under samma tak. Hos oss är alla lika mycket värda. Och lika viktiga.

Sunnerbogymnasiet strävar efter att ge eleverna en positiv och utvecklande skoltid. En skoltid där både kunskap och människor växer. Vi utgår från dina förutsättningar och strävar efter att ge dig den plattform av kunskaper och färdigheter som du behöver för att lyckas i framtiden. Vi skapar möjligheter, och det är du själv som måste ta vara på dem.

Välkommen till Sunnerbogymnasiet!

Kontaktperson

Sofie Essestam

Skolwebb

www.ljungby.se/cms/site.asp?p=803