Ämneslärarprogrammet

Vid Linnéuniversitetet får de studerande inom ämneslärarprogrammet ett flertal möjligheter att göra delar av sina studier i skolverksamheten. Utöver de 20 veckornas verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår dessutom verksamhetsnära moment (VNM) under såväl ämnesstudier som under kurserna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan. Huvuddelen av VFU och VNM ska i normalfallet genomföras vid någon av Linnéuniversitetets övningsskolor. 

  • VFU-information, ex. guide för handledare, ämnesspecifika manualer, länk till bedömningsunderlag samt schema över VFU-veckor ht 24 och vt 25
  • VNM-information, ex. schemaöversikt samt instruktioner och kontaktuppgifter för respektive ämne
  • Praktisk information övningsskolor, ex. handbok för övningsskolor, kontaktuppgifter till samverkansansvariga samt kalendarium
Ämneslärare