Mönsterås kommuns webbsida är www.monsteras.se

Arbetsplatsen

Mönsterås kommun ligger vid kusten mitt i Kalmar län och vi har cirka 13 400 medborgare att ge en god service till. Här finns regionens bästa företagsklimat, och vi är stolta över att rankas som en av landets bästa kommuner när det gäller allmänhetens och företagens syn på kommunal service och handläggning av ärenden.
Mönsterås kommun är kommunens största arbetsplats med över 1 400 medarbetare. Vi är en trygg arbetsgivare och en mindre kommun. Det gör att du har nära till både medborgare, kollegor och beslutsfattare, och du får vara med och utveckla individen, verksamheten och samhället!
Det är viktigt för oss att vara en attraktiv arbetsgivare och vi erbjuder flera olika personalförmåner, bland annat länets högsta friskvårdsbidrag, och strävar efter att varje medarbetare ska ha en bra balans mellan arbete och fritid.Skolorna i Mönsterås präglas av engagemang och småskalighet. Våra skolenheter finns nära barnen och eleverna och är en naturlig del av samhället. Det finns en helhetssyn på verksamheten från förskolan till gymnasiet och från elevhälsan till fritidsgårdarna. Vi är bra på att hitta individuella lösningar och strävar alltid efter att se till barnets och elevens bästa. Tillsammans gör detta oss stolta och ger oss förutsättningar att utveckla vår verksamhet för framtiden.

Alla som jobbar inom Barn och Utbildning och våra politiker har ett stort gemensamt engagemang för att tillsammans utveckla våra verksamheter för att bra skall bli ännu bättre. Ett viktigt jobb vi har framför oss är att vända kommunens svaga avgångsbetyg från grundskolan. Vi är fast beslutna att göra så, och räknar med att du blir en viktig kugge i detta arbete som bedrivs i våra förskolor och grundskolor.

Särskilda upplysningar

Läsåren 16/17 till 20/21 ingår kommunens alla förskolor och skolor i ett utvecklingsarbete med den världskända skolutvecklaren James Nottingham. Utvecklingsarbetet har arbetsnamnet Utmanande Lärande.

Vi har ett väl utvecklat Föräldraskapsstödsprogram "Värme och Ramar" där vi erbjuder gratis kurser för föräldrar och riktat föräldraskapsstöd.
Se http://www.monsteras.se/Social-omsorg/Foeraeldrakraft/

Kontaktperson

Marina Pålsson

Skolwebb

www.monsteras.se/Barn-utbildning

Skolenheter