Mönsterås kommuns webbsida är www.monsteras.se

Mönsterås kommuns verksamheter för barn och utbildning ska utmärkas av en lugn och trygg tillvaro där lusten att lära ger goda resultat och stora möjligheter att i demokratisk anda möta livets utmaningar.

Våra förhållningssätt för att infria visionen är att:

- barn och elever möts utifrån sina behov och tidigare erfarenheter

- alla barn och elever kan nå målen, påverka och ta ansvar för sitt lärande

- rätt personal på rätt plats visar med engagemang, entusiasm och varierande arbetssätt att barn och elever kan utvecklas utifrån sina förutsättningar.

♦ Grundskolor för åk F-6, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar finns på varje ort i kommunen.

♦ Grundskolor för åk 7-9 finns i Blomstermåla och Mönsterås tätort.

♦ Särskola finns i Blomstermåla, Krungårdsskolan.

¤ Internationella klasser finns i Krungårdsskolan Blomstermåla och Ljungnässkolan Mönsterås.

♦ Gymnasiet, Komvux och Högskolecentrum med Teknikcollege finns också i Mönsterås.


Mönsterås kommun med vacker och orörd natur ger ordet livskvalitet ett påtagligt innehåll. I väster möter djupa smålandsskogar med vandringsleder, sjöar och omfattande djurliv. Kusten i öster är mer än 15 mil lång och lätt tillgänglig på de flesta sträckor. Kusten och skärgården ger naturliga förutsättningar för båtliv, fiske, bad och andra vattenaktiviteter. Ett oräkneligt antal öar, kobbar och skär inbjuder till strandhugg och äventyr.

Mönsterås ligger endast 30 minuter med buss från Kalmar och Oskarshamn. Till Blomstermåla kommer man på 25 minuter med tåg eller buss. Krungårdsskolan ligger nära Blomstermålas station.
Två av ögrupperna, Lövö och Vållö, är naturreservat med unik biotop och rikt fågelliv. Förutsättningarna förbättras ytterligare av det gynnsamma klimatet.

Kommunens stora möjligheter till en aktiv fritid ökar kommunens attraktionskraft och innevånarnas trivsel. Dels skapar den vackra naturen unika möjligheter till friluftsliv, samtidigt erbjuder föreningar och studieförbund olika fritidsaktiviteter.

UTMANANDE LÄRANDE/ CHALLENGING LEARNING

Vår stora fortbildningssatsning under läsåren 2016-2018 är James Nottingham "Utmanande undervisning", som handlar om att att arbeta för att stärka elevers självkänsla och öka medvetenheten om hur viktig den egna ansträngningen är för lärande. Han belyser också återkopplingens betydelse för elevers motivation och redogör för tre grundläggande aspekter:innehåll, tidpunkt och rollfördelning.De fem centrala begreppen är självkänsla,ansträngning,återkoppling, utmaning och reflektion.


Projektstarten genomfördes i mitten av augusti 2016 då samtliga pedagoger inom Mönsterås skolverksamhet samlades för en dag i Kalmarsalen. Där fick de en engagerande föreläsning av James Nottingham och hans kollega Martin Renton.
2017 hade vi Carol Dweck som huvudföreläsare och 2018 Sir John Jones! I år 2019 kommer Jaz Ampaw-Farr som föreläser om den påverkan du kan göra för någon annan genom att tro, göra skillnad och bli en Everyday-hero. 2020 föreläsning blir en utmaning igen!
James Nottingham, Carol Dweck, Sir John Jones föreläser i hela världen och så i lilla Mönsterås/ Kalmarsalen!

– Det finns inget färdigt koncept, säger James Nottingham. Vi utgår ifrån var ni är nu och tar nästa steg tillsammans för att nå en bit på vägen för att nå vårt mål. Skolan ska vara en miljö som präglas av nyfikenhet och utforskande, säger James Nottingham.
Han förespråkar långsiktigt arbete där lärare blir ledare. Eleverna ska hela tiden utmanas att arbeta med lite svårare uppgifter än de är bekväma med. Nyckelord är utmaning, dialog och gensvar.

Lite fakta om James Nottingham:
James Nottingham har många års erfarenhet som lärare och skolledare. Han är ledande inom forskning kring undervisning och lärande och har ett nära samarbete med John Hattie.
Slog igenom 1999 när BBC gjorde ett inslag om hans klass på en skola i ett socialt utsatt område i England. Började efter det arbeta i projektform med andra skolor.
Idag driver han sitt eget företag, Challenging Learning AB (utmanade lärande), med ett 20-tal konsulter i Skandinavien, Storbritannien och Australien.
Arbetar enligt metoden Philosophy for Children och lutar sig mot forskare som bland annat John Hattie och Carol Dweck.

Blir du VFU student i Mönsterås får du inblick i Utmanande lärande på något sätt! Fråga om vår litteraturlista och passa på att låna någon bok under din VFU period! Låt din VFU lärare berätta om utbildningssatsningen!

VI SKOLOR
Vi har tre övningsskolor i Mönsterås kommun som håller extra hög kvalitét. Det är Ljungnässkolan F-6, Krungårdsskolan F-9 och Alsterå-Skytteanska skolan F-6. Fritidshem finns på alla tre enheterna. Vi vill satsa på våra studenter eftersom vi hoppas att ni vill söka jobb hos oss i Mönsterås när ni står som färdiga lärare! Därför bjuder vi våra studenter på alla pedgogiska måltider på våra förskolor och skolor. Vi låter också alla våra studenter göra en utvärdering efter varje VFU period så att vi kan bli en ännu bättre VFU kommun!

Särskilda upplysningar

UTMANANDE LÄRANDE
Mönsterås kommun har en fortlöpande fantastisk utbildningssatsning.
Sedan 2016 har James Nottingham engagerats för att lyfta undervisningen inom förskola, grundskola och gymnasium. James Nottingham anses vara en av världens bästa utvecklare vad gäller skolans verksamhetsområde. Han har beskrivits som utbildningsvärldens Zlatan Ibrahimovic. Målet är givetvis elevens bästa och därmed också att förbättra betygsstatistiken.
Projektstarten genomfördes i mitten av augusti 2016 då samtliga pedagoger inom Mönsterås skolverksamhet samlades för en dag i Kalmarsalen. Där fick de en engagerande föreläsning av James Nottingham och hans kollega Martin Renton.


– Det finns inget färdigt koncept, säger James Nottingham. Vi utgår ifrån var ni är nu och tar nästa steg tillsammans för att nå en bit på vägen för att nå vårt mål. Skolan ska vara en miljö som präglas av nyfikenhet och utforskande, säger James Nottingham.
Han förespråkar långsiktigt arbete där lärare blir ledare. Eleverna ska hela tiden utmanas att arbeta med lite svårare uppgifter än de är bekväma med. Nyckelord är utmaning, dialog och gensvar.

Senare under året kommer arbetet att bli mer intensivt genom handledning. Även föräldrarna till eleverna kommer få information om projektet och dess syfte.
Magnus Sjöstedt är skolchef i Mönsterås kommun. Han är övertygad om att projektet kommer att lyfta skolverksamheten inom kommunen och målsättningen är att hela tiden se till elevens bästa.
– Vi hoppas få ut studiemotiverade elever som tror på sig själva, säger Magnus Sjöstedt.


VÄRME OCH RAMAR
Ett utbyggt föräldrastöd finns i Mönsterås kommun"VÄRME OCH RAMAR" .Värme och Ramar ger alla föräldrar möjlighet att utvecklas i sitt föräldraskap genom att träffa andra föräldrar. Mönsterås kommuns föräldrastöd används som det goda exemplet av Länsstyrelsen. Vi vill ge föräldrarna kraft!

Syftet med föräldrastöd är att föräldrar ges möjlighet att träffa andra föräldrar i sin närhet för att skapa nätverk och på sätt stärka sammanhållningen där man bor. De kan utbyta erfarenheter, få nya kunskaper och växa i sitt föräldraskap.

Föräldrastödet riktas till samtliga föräldrar som har barn i åldern 0-17 år i kommunen.

Föräldrastödet är kostnadsfritt.

Läs mer om Mönsterås kommun på kommunens hemsida.

Välkommen till oss!

På vår nya FAMILJECENTRAL Allégatan 1 i centrala Mönsterås finns:

MÖDRAHÄLSOVÅRD
Under graviditeten erbjuder Mödrahälsovårdens barnmorskor dig plats i en föräldragrupp. Här ges du som förälder möjlighet att träffa andra föräldrar och diskutera till exempel relationer, amning och förlossning.
BARNHÄLSOVÅRD 0-1 år
När barnet är fött erbjuder Barnhälsovården fortsatt föräldrastöd. Här ges möjlighet att delta i spädbarnsmassage, diskutera samspel mellan barn och föräldrar, kost, barnsäkerhet med mera.

ÖPPEN FÖRSKOLA
Öppna förskolan erbjuder lek, sagoläsning, sångstund, pyssel, fika och möjligheten att träffa andra föräldrar och deras barn

SPRÅKCAFÈ på familjecentralen är en möjlighet att träffa nya bekantskaper från hela världen.

BOKCIRKLAR 0-17 år
Du som förälder har möjlighet att delta i bokcirklar som anordnas av Studieförbundet Vuxenskolan. Studiecirkeln kräver att ni är minst tre deltagare och ni träffas gemensamt för att samtala kring den bok ni valt. Gruppen väljer själv de ämnen på samtalen som är viktiga för just er. Studieförbundet Vuxenskolan bidrar med relevant litteratur.
Bokcirklar erbjuds de föräldrar som deltar i BHV:s föräldragrupper samt efter varje avslutad COPE-kurs. Erbjudandet finns även för föräldrar som besöker öppna förskolan. Du som förälder kan även själv kontakta Studieförbundet Vuxenskolan.

COPE The Community Parent Education Program 1-17 år
Vi erbjuder tre olika kurser:

1. SMÅBARNSLIV 1-3 år - Kärlek, trygghet och ramar. Tillsammans med andra föräldrar har ni möjlighet att prata om vad som är bäst för era barn. Småbarnsliv syftar till att utveckla ett positivt samspel mellan barn och föräldrar.

2. COPE 3-12 år - Här läggs fokus på att se och uppmärksamma det positiva beteendet hos barnet, för att lägga en bra grund till en god relation mellan föräldrar och barn. Du som förälder får även lära dig olika strategier för att bryta ett negativt beteende eller förhållningssätt.

3. COPE Tonår - Ditt barn kommer att behöva trygga vuxna omkring sig under hela uppväxten, särskilt under tonårsperioden. Att som förälder finnas till hands, sätta gränser och stötta sin tonåring kan ibland vara svårt. I kursen Tonårs COPE erbjuder vi dig att tillsammans med andra föräldrar diskutera frågor som hur du bevarar en god relation med din tonåring. Vi diskuterar även tonårsförälderns olika roller som observatören, rådgivaren, förhandlaren och beslutsfattaren.

EFFEKT 13-15 år
När ditt barn nått högstadiet kommer du som förälder att möta nya frågeställningar. Forskningen visar, att din attityd som förälder, till exempel alkohol påverkar hur ditt barn förhåller sig till just alkohol. På högstadiets föräldramöten ges du möjlighet att genom Effekt att träffa andra föräldrar och diskutera frågor som rör exempelvis alkohol och tobak.

BARNEN I VÅRA HJÄRTAN
Nyanlända flyktingar som är föräldrar i Mönsterås kommun erbjuds denna studiecirkel. Här får föräldrarna kunskap om lagar och ges möjlighet att fundera över sin föräldraroll i ett nytt land.

INDIVIDUELL OCH RIKTAD FÖRÄLDRAKRAFT
Tycker du att du vill stärka ditt föräldraskap men inte kan eller vill gå i grupp erbjuder vi individuellt stöd till enskilda föräldrar eller i par. Stödet ges i form av anpassad COPE. Vi har också möjlighet att rikta COPE-kurser till vissa grupper, till exempel föräldrar som har barn med något handikapp eller diagnos. Vi kan även erbjuda Barnen i våra hjärtan till föräldrapar eller enskilda.

NYTT!!Vi erbjuder också en COPE kurs på nätet, så man hemma i lugn och ro kan ta del av strategier med sin partner och på så vis bli stärkt i sitt föräldraskap.

De här kurserna är givande för alla som jobbar med barn, så även lärare och lärarstudenter kan med fördel gå dessa kurser och få användbara strategier, i mån av plats!

Kontaktperson

Agneta Svanberg Arnrud

Skolwebb

www.monsteras.se/Barn-utbildning

Skolenheter