Partnerområde Värnamo kommun

Värnamo kommun har ca 33000 invånare men Värnamo vill växa, och år 2035 vill vi vara 40 000 invånare. Vi vill leva vår värdegrund och bygga framtiden på fyra kriterier: hållbarhet, attraktivitet, trygghet och tillväxt.

I Värnamo kommun finns det 18 st grundskolor och en grundsärskola som är spridda geografiskt över hela kommunen. I våra grundskolor går cirka 3 600 elever. Vi har ett gymnasium - Finnvedens Gymnasium med ca 1200 elever.
Vi har 36 stycken förskolor där 1500 barn går.

Länk till Värnamo kommuns grundskolor hemsidor
https://www.varnamo.se/utbildning-och-barnomsorg.html

Länk till Finnvedens gymnasium, Värnamo
http://www.figy.se

Särskilda upplysningar

Värnamo kommuns hemsida
http://www.varnamo.se

Kontaktperson

Tobias Haglund

Skolwebb

https://www.varnamo.se/utbildning-och-barnomsorg.html

Skolenheter