Partnerområde Nättraby-Rödeby

Kontaktperson

Jessica Ahlgren

Skolwebb

www.karlskrona.se/skola-och-forskola/

Skolenheter

 • Fridlevstad förskola Gomorronsol
 • Fridlevstadskolan, åk 3-6
 • Fridlevstadskolans fritidshem
 • Hasslö förskola
 • Hasslöskolan F-6
 • Holmsjö förskola Smultronstället
 • Holmsjöskolan F-6
 • Nättraby förskola Fredriksdal
 • Nättraby förskola Klockarebacken
 • Nättraby förskola Ryttarliden
 • Nättraby förskola Skillingenäs
 • Nättraby förskola Skogsgläntan
 • Nättraby Kunskapscentrum F-9
 • Rosenholms förskola
 • Rödeby förskola Johannesberg
 • Rödeby förskola Tallbacken
 • Rödeby förskola Thunells
 • Rödebyskolan F-9
 • Spjutsbygds förskola
 • Tving förskola Tvingeling
 • Tvingskolan F-2