Partnerområde Nättraby-Rödeby

Kontaktperson

Ann Georgsson

Skolwebb

www.karlskrona.se/skola-och-forskola/

Skolenheter

 • Holmsjö förskola Smultronstället
 • Baddarens fritidshem
 • Fridlevstad förskola Gomorronsol
 • Fridlevstadskolan
 • Fridlevstadskolans fritidshem
 • Hasslö förskola
 • Hasslöskolan
 • Holmsjöskolan
 • Klubbens fritidshem, Rödebyskolan
 • Kottens fritidshem
 • Månstenens fritidshem
 • Nättraby förskola Klockarebacken
 • Nättraby förskola Fredriksdal
 • Nättraby förskola Havgården
 • Nättraby förskola Ryttarliden
 • Nättraby förskola Skillingenäs
 • Nättraby förskola Skogsgläntan
 • Nättrabyskolan
 • Rödeby förskola Johannesberg
 • Rödeby förskola Tallbacken
 • Rödeby förskola Thunells
 • Rödebyskolan
 • Spjutsbygds förskola
 • Tving förskola Tvingeling
 • Tvings skola