Partnerområde Nättraby-Rödeby

Kontaktperson

Ann Georgsson

Skolwebb

www.karlskrona.se/skola-och-forskola/

Skolenheter

 • Baddarens fritidshem
 • Fredriksdahl förskola
 • Fridlevstad fritidshem
 • Fridlevstad skola
 • Gomorronsols förskola
 • Hasslö förskola
 • Hasslöskolan
 • Havgårdens förskola
 • Holmsjö skola
 • Johannesbergs förskola
 • Klockarebackens förskola
 • Klubbens fritidshem, Rödebyskolan
 • Kottens fritidshem
 • Månstenens fritidshem
 • Nättrabyskolan
 • Ryttarlidens förskola
 • Rödebyskolan
 • Skillingenäs förskola
 • Skogsgläntans förskola, Karlskrona
 • Smultronstället, Holmsjö
 • Spjutsbygds förskola
 • Tallbackens förskola
 • Thunells förskola
 • Tving förskola Tvingeling
 • Tvings skola