Partnerområde Oskarshamns kommun

Välkommen till din VFU i Oskarshamns kommun!

Du har säkert höga förväntningar på din VFU och vi ska göra vårt bästa för att uppfylla dem! Vi förväntar oss samtidigt av dig att du medverkar i vår verksamhetsutveckling som pågår i arbetslagen på våra skolor och förskolor. Du ska se dig som en viktig medarbetare och blivande kollega på den skola eller förskola som du gör din VFU på. Vår uppgift är att ge dig tillfällen till utvecklande samtal med erfarna pedagoger, barn och ungdomar samt tillhandahålla en arena där du kan få pröva och utveckla pedagogiska metoder och skaffa dig praktiska erfarenheter som, tillsammans med dina teoretiska kunskaper, kommer att lägga grunden i din lärarprofession.

Vår verksamhet har stabila arbetslag och drygt 94 procent av medarbetarna rekommenderar sin arbetsplats. Vikarier känner sig väl mottagna och kommer gärna tillbaka då arbetsklimatet är gott. De senaste årens satsning på matematiklyft, läslyft, teknik och digitalisering innebär att det finns stor kunskap om och tillit till kollegialt lärande. Förskolan och skolan arbetar aktivt för att utveckla undervisningen genom varierande och tillgängliga lärmiljöer. De allra flesta eleverna läser redan efter sitt första skolår. Meritvärdet har ökat årligen under de senaste tre åren och ligger nu på 225,7. Årligen söker vi nya legitimerade lärare och du kanske blir en av dem.

Välkommen till oss!

Kontaktperson

Katarina Gunnarsson

Skolwebb

www.oskarshamn.se/forskola-och-utbildning/

Skolenheter