Partnerområde Oskarshamns kommun

Välkommen till din VFU i Oskarshamns kommun!

Du har säkert höga förväntningar på din VFU och vi ska göra vårt bästa för att uppfylla dem! Vi förväntar oss samtidigt av dig att du medverkar i vår verksamhetsutveckling som pågår i arbetslagen på våra skolor och förskolor. Du ska se dig som en viktig medarbetare och blivande kollega på den förskola eller skola som du gör din VFU på. Vår uppgift är att ge dig tillfällen till utvecklande samtal med erfarna pedagoger, barn och elever samt tillhandahålla en arena där du får pröva och utveckla pedagogiska metoder och skaffa dig praktiska erfarenheter som, tillsammans med dina teoretiska kunskaper, kommer att lägga grunden i din lärarprofession.

Vår verksamhet har stabila arbetslag och de flesta medarbetarna rekommenderar sin arbetsplats. Vikarier känner sig väl mottagna och kommer gärna tillbaka då arbetsklimatet är gott. Tillsammans med Skolverket och två olika lärosäten arbetar vi just nu systematiskt i syfte att utvecklat det kollegiala lärandet, förståelsen för interkulturellt förhållningssätt samt språk- och kunskapsutvecklande undervisning. Det innebär att det finns stor kunskap om och tillit till kollegialt lärande och att förskolan och skolan arbetar aktivt för att utveckla undervisningen genom varierande, språk- och kunskapsutvecklande undervisning samt tillgängliga lärmiljöer.

Årligen söker vi nya legitimerade lärare och du kanske blir en av dem.

Välkommen till oss!

Kontaktperson

Elin Bergstrand

Skolwebb

www.oskarshamn.se/forskola-och-utbildning/

Skolenheter

 • Anpassad grundskola Rödsle
 • Bockaraskolan
 • Bråbobygdens föräldrakooperativ
 • Dejegårdens förskola
 • Figeholms fritidshem
 • Figeholmskolan
 • Fårbo fritidshem
 • Fårboskolan
 • Gläntans förskola
 • Hagadals förskola
 • Humlans förskola
 • Klockarebackens förskola
 • Kristdala fritidshem
 • Kristdalaskolan
 • Kristinebergskolan 4-6
 • Kristinebergskolan 7-9
 • Kristinebergskolan F-3
 • Kristinebergskolan fritidshem
 • Kristineäng
 • Kulturskolan Oskarshamn
 • Långelids förskola
 • Majbackens förskola
 • Mussebergs förskola
 • Norra skolan 1-6
 • Norra skolan förskoleklass/fritidshem
 • Norrtorns förskola
 • Oscarsgymnasiet, Oskarshamn
 • Prästkragens förskola
 • Påskallaviks fritidshem
 • Påskallaviks förskola
 • Påskallavikskolan
 • Rödsleskolan 4-6
 • Rödsleskolan 7-9
 • Rödsleskolan F-3
 • Saltviks förskola
 • Saltviks förskoleklass/fritidshem
 • Saltvikskolan
 • Sidensvansens förskola
 • Stångeborgs förskola
 • Sunnanäng förskola
 • Södertorns förskola
 • Tallbackens förskola, Oskarshamn
 • Talldungens fritidshem
 • Tärnan fritidshem
 • Vallhalla fritidshem
 • Vallhallaskolan