Partnerområde Gislaved

Gislaved är en spännande kommun med ett geografiskt läge som erbjuder ett rikt föreningsliv, ett vackert friluftsliv, ett framgångsrikt näringsliv samt bra utbildningsmöjligheter.
Inom Barn- och utbildningsförvaltningen finns 19 grundskolor. Förskoleklass och fritidshem är integrerade med grundskolan. Även den obligatoriska särskolan är integrerad med grundskolan/gymnasieskolan. Kommunen har också en väl utbyggd gymnasieskola.

Internationaliseringen
vid Gislaveds Gymnasium
Internationellt arbete har i olika former länge pågått i den svenska skolan och har idag utvecklats till att bli arbeten med ämnesövergripande projekt, praktik, studieresor m.m.
Principerna om demokrati och mänskliga rättigheter utgör den yttersta grunden för undervisning i internationella frågor. Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser.

Tre kunskapsområden poängteras:

Ökade språkkunskaper
Detta krävs inte bara för att kommunicera utan också för att ha en bättre chans både på den internationella och den inhemska arbetsmarknaden.

Ökad kunskap om det egna kulturarvet
Med stärkt identitet har elever lättare att möta och acceptera andra grupper.

Ökad kunskap om andra kulturer och trosuppfattningar
Detta måste baseras på respekt för människors kulturella bakgrund och präglas av synen på det mångkulturella som något värdefullt.

På vissa områden är vi unika
Entreprenörsandan i bygden märks på många sätt. Samhällsvetenskapsprogrammet har t ex en särskild Företagarvariant, som tjänat som förebild för andra skolor i landet. Även på Handels- och administrationsprogrammet arbetar vi med övningsföretag inom ramen för Nya Handelsprogrammet.

Gislaveds Gymnasium var en föregångare också när det gäller utbytet med utländska skolor, och vill du besöka ett annat europeiskt land har du stora möjligheter till det. Faktum är att du t o m kan få göra din praktik i utlandet.

Vår kommun är känd i musikkretsar och det faktum att vi fostrat många duktiga musiker är en bra morot för eleverna på vårt Estetiska program.

Genom att erbjuda specialidrott kan vår skola även utgöra ett alternativ till idrottsgymnasium

Utvecklingsområde
Den stora utmaningen är att skapa ett pedagogiskt klimat där varje elevs behov finns i centrum samtidigt som arbetslag, klasser och grupper ska fungera med ömsesidig respekt och förtroende. Detta kräver givetvis nya kunskaper såväl på bredden som på djupet. Desto större kunskap fler av oss får om hur vi bemöter elever med behov av särskilda insatser, desto större blir möjligheten att växla upp insatserna även för de väl studiemotiverade.

IKT
http://www.pim.skolutveckling.se/
All personla inom barn och utbildningsförvaltningen skall ha genomgått flera av de olika stegen i PIM

Särskilda upplysningar

Se gärna i vår VFU-tidning:
http://www.gislaved.se/barnutbildning/allmaninformation/vfu
eller Områdenas hemsidor:
http://www.gislaved.se/barnutbildning/allmaninformation/omradeshemsidor.4.2e242b100f0fa3d6080001458.html

Kontaktperson

Martina Boquist

Skolenheter

 • Broaryds förskola, avd. Glädjen
 • Bureskolan
 • Ekbackens förskola, Gislaved
 • Ekenskolan
 • Furugårdens förskola 2, avd Karusellen
 • Furugårdens förskola 2, avd. Trasdockan
 • Gislaveds gymnasium, ekonomisk sektor
 • Gislaveds gymnasium, IV-programmet
 • Gislaveds gymnasium, Na-Sh-Vårdsektor
 • Gislaveds gymnasium, särskola
 • Gislaveds gymnasium, Tekn-sektor
 • Gislaveds gymnasium, Vux-sektor
 • Gisle förskola
 • Gullvivans förskoleområde, Solskenets förskola
 • Gullviveskolan, Gislaved
 • Gyllenfors skolan
 • Gyllengårdens förskola
 • Hestra/Örerydsförskole och skolområde
 • Hestra/Örerydsförskole och skolområde, Rödluvan
 • Isabergsskolan
 • Klockargårdsskolan
 • Linneans förskola
 • Lundåkerskolan
 • Mariagården 1
 • Mariagården 2
 • Mobäcks förskola
 • Nordinskolan
 • Nyckelpigans förskola
 • Parkgårdens förskola
 • Reftlele/Ås förskole o skolområde
 • Regnbågen, Gislaved
 • Rönnens förskola
 • Skeppshults förskola
 • Skeppshultsskolan
 • Smålandsstenar förskoleområde, Regnbågen
 • Snickarens förskola
 • Solkullens förskola
 • Solrosens förskola
 • Solskenets förskola
 • Sörgårdens förskoleområde
 • Sörgårdsskolan, Gislaveds kommun
 • Trastgårdens förskola
 • Törås Förskola
 • Törås skola F-6
 • Villstadsskolan
 • Åsenskolan
 • Åtteråsskolan
 • Ängslyckans förskola, Gislaved
 • Ängslyckans skola
 • Ölmestadskolan