Partnerområde Fristående - Växjö Montessoriförskolor

Växjö Intresseförening för Montessori är en ekonomisk förening.
Idag finns tre montessoriförskolor i Växjö:

Wälludden, Gösta Edströms Väg 10, 352 51 Växjö

Bokhultet, Kasernvägen 16, 352 36 Växjö (f d I 11-området)

Kronan, Honnörsgatan 21, 352 36 Växjö (f d I 11 - området)

Vårt arbetssätt baseras på montessoripedagogiken som mycket väl överensstämmer med LPFÖ 98/10. Utifrån barnets mognad och mottaglighet utformas förskolans miljö och aktiviteter. Pedagogens roll är att skapa en trygg och harmonisk atmosfär, leda barnet mot nya äventyr, observera utvecklingen och vara redo att utmana och bekräfta. På respektive förskola finns tre avdelningar, från de yngsta barnen i en mindre grupp till de äldsta barnen i en större grupp. Övergångarna sker i möjligaste mån utifrån barnens mognad.
Då VIM är ett föräldrakooperativ har även familjerna vissa uppdrag i verksamheten såsom styrelseposter, arbetsdagar och jour i barngrupperna.

Kontaktperson

Lisa Persson

Skolwebb

www.montessorivaxjo.se/