Partnerområde Teknikum (GY)

Gymnasieskola i Växjö med ca 800 elever.
Program:
BF, EE (data, el, automation), VF (VVS), IM, VO, TE (information och medieteknik, design och produktutveckling, teknikvetenskap).
Vi deltar fortlöpande i ett antal internationella projekt bla, Comenius, med länder som Italien, Turkiet, Rumänien, Polen, Finland, Norge, England mfl. inom områden som "Hållbar Energi", "Arkitektur", "Vårdkunskap" mm.
Vi samarbetar nära med teknikföretag, Växjö kommun och Lnu.

Särskilda upplysningar

Alla elever får låna en bärbar dator eller surfplatta att använda i undervisningen. Vi använder Google for Education. Eleverna har fått och arbetar via ClassRoom och Google Drive.


Avslutat internationellt projekt med Växjö kommun som koordinator med länder som England och Norge. Projektnamnet är Answer och handlar om energi, miljö.

Avslutat internationellt projekt med Holland, Italien, Rumänien och Polen.
Ett Comeniusprojekt med elever med arbetsnamnet "Sustainable Energy"

Pågående projekt med Holland, Kosovo och Uganda.

Kontaktperson

Anton Altgård

Skolwebb

www.vaxjo.se/teknikum

Skolenheter

  • Teknikum