Partnerområde Katedralskolan (GY)

En gymnasieskola med tradition och förnyelse

KATEDRALSKOLAN är en speciell gymnasieskola. Från 1600-talet och framåt har elever och personal format och utvecklat skolan till vad den är idag. Tradition och förnyelse förenas inom Katedralskolans utbildningar. På skolan möts och utvecklas cirka 1250 elever och drygt 100 lärare.

Från och med hösten 2011 kommer Katedralskolan att erbjuda fem högskoleförberedande program i den nya gymnasieskolan GY2011: Ekonomiprogrammet, Estetiska programmet, Humanistiska programmet, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Dessutom fortsätter skolan med International Baccalaurate (IB).

Särskilda upplysningar

Växjö Katedralskola har många olika utrikes relationer. Skolutbyten genomförs regelbundet med Vitryssland (BSU i Minsk), Ukraina (Skandinaviska gymnasiet i Kiev) och Frankrike (Beauvais i Paris). Ett samarbetsprojekt i Litauen förbereds också. Studieresor genomförs till Tyskland, Polen och Italien. Utöver dessa har flera av våra lärare omfattande kontaktnät ibland annat i Storbritannien, Nederländerna, Italien, Polen, Tyskland, Österrike, USA och i Mellanöstern.

Kontaktperson

Johan Wingren

Skolwebb

www.katedralskolan.se

Skolenheter

  • Växjö Katedralskola