Partnerområde Älmhults kommun

Är du intresserad av VFU i Älmhults kommun? Härligt - vi är intresserade av dig!

Älmhults kommun – en kommun i stark utvecklingsfas
I Älmhults kommun finns ambition, vilja och mod att växa och utvecklas. Kommunen befinner sig i en stark utvecklingsfas, det är många som flyttar till oss och här bor idag över 18 000 invånare. Skolorganisationen med alla verksamheter från förskola till vuxenutbildning har de senaste åren utvecklat hela kvalitetsarbetet till att bli naturligt, verksamhetsnära, systematiskt, forskningsförankrat, intressant och ständigt utvecklande. Hos oss får du chansen att vara med i skolans och kommunens skolutveckling genom att bidra med dina idéer och tankar.

Väl utvecklad VFU-verksamhet
I Älmhults kommun är det viktigt att studenter och blivande medarbetare får en bra, lärorik och givande VFU. Vi har en väl utvecklad VFU-verksamhet från förskola till vuxenutbildning.
Vi erbjuder VFU-platser på förskolor med till exempel uteprofil och montessoripedagogik. Grundskolan arbetar bland annat med att utveckla det språkutvecklande arbetssättet och det kooperativa lärandet, för att stärka elevernas utveckling och samarbetsförmåga: jag vill, jag vågar, jag kan. Haganäsgymnasiet har ett stort urval av program, med bland annat UF (Ung Företagsamhet) och specialidrott. Vuxenutbildningen arbetar flexibelt och med kvalité, allt för att möta de studerandes utbildningsbehov.

VFU-handledare
Här i kommunen kommer du att tilldelas en VFU-handledare som har huvudansvaret för dig under din VFU. På förskolan eller skolan sker arbetet oftast i arbetslagsform vilket innebär att du kan samverka med olika personer under din VFU-period. Vi har många handledarutbildade legitimerade lärare som ser fram emot att ta emot, guida och ha utbyte med dig som är lärarstudent.

Att tänka på innan du börjar
Innan du börjar din första VFU-period ska du ordna ett registerutdrag ut brottsregistret hos Polismyndigheten. Utdraget ska lämnas till rektor eller din handledare.

Om du har frågor eller funderingar vänd dig till någon av våra samordnare av VFU.
Thorbjörn Karlsson, gymnasiet och vuxenutbildningen: thorbjorn.karlsson@almhult.se
Gunilla Johansson, år 7-9: gunilla.johansson@almhult.se
Hillevi Sthen, år F-6: hillevi.sthen@almhult.se
Elisabeth Göransson, förskola: elisabeth.goransson@almhult.se


Namn och telefonnummer hittar du på kommunens webbsida: https://www.almhult.se/

Välkommen till din VFU i Älmhults kommun!
Camilla Svensson och Jenni Karlsson
Kommunsamordnare för VFU

Kontaktperson

Jenni Karlsson

Skolwebb

https://www.almhult.se/forskolaskola/lararutbildningochvfu.1385.html

Skolenheter

 • Bokhultets förskola, Diö
 • Diö skola
 • Elmeskolan
 • Eneryda (Enelyckans) förskola
 • Gemöskolan
 • Gemöskolan fritidshem
 • Grundsärskolan
 • Haga förskola
 • Haganässkolan
 • Hallaryds förskola
 • Häradsbäcks skola
 • Internationella skolan, Älmhult
 • Klöxhultsskolan 4-6
 • Klöxhultsskolan F-3
 • Klöxhultsskolan fritidshem
 • Liatorps förskola
 • Liatorps skola
 • Liljebackens förskola
 • Linnéskolan
 • Lyckans förskola
 • Montessori skola, fritidshem
 • Montessoriförskolan
 • Montessoriskolan, Älmhult
 • Möckelns förskola
 • Norregårds förskola
 • Paradisskolan
 • Pjätteryds naturförskola
 • Ryfors skola
 • Ryforsgårdens förskola
 • Skogens förskola
 • Solrosens förskola
 • Tornets förskola, Älmhult
 • Uteförskolan Arnebo
 • Violens förskola
 • Vitsippans förskola