Partnerområde Fristående - Växjö Fria gymnasium

Växjö Fria Gymnasium, är en fristående gymnasieskola centralt belägen i
Växjö med närhet till kommunikationer, bibliotek, butiker och nöjen. Det är helt kostnadsfritt att gå på skolan som finansieras med kommunal skolpeng. Sedan år 2002 har skolan bedrivit sin verksamhet och finns endast i Växjö.

Under läsåret 2008/2009 går cirka 500 elever på skolan och på personalsidan
är vi cirka 35. Vi är måna om att erbjuda våra elever en trivsam studietid
med möjligheter till meningsfullt arbete eller vidare universitetsstudier efter
gymnasietiden. Alla skall få utvecklas utifrån sina intressen och förutsättningar.
Det är först då som goda studieresultat uppnås.

Särskilda upplysningar

På VFU har varje elev en egen arbetsplats i ett arbetsrum där eleven har tillgång till en egen dator. Vi arbetar med plattformen it`s learning.

Kontaktperson

Josefine Pedersen

Skolwebb

www.vaxjofria.se/

Skolenheter

  • Växjö Fria Gymnasium