Partnerområde Hultsfreds kommun

Förskolor: Oredan, Stålhagen, Silverslätten, Ekbacken, Björken, Evahagen, Venhaga, Furuängen, Råsebäck, Örtagården

Grundskolor fkl-åk6: Lindblomsskolan, Silverdalens skola, Vena Kyrkskola, Järnforsens skola, Emådalsskolan, Venhagskolan

Grundskola åk 7-9: Albäcksskolan

Gymnasium: Hultsfreds Gymnasium

Lärcenter - Komvux

Kontaktperson

Rosie Folkesson

Skolwebb

www.hultsfred.se/templates/Page____43.aspx

Skolenheter

 • Albäcksskolan, Hultsfred
 • Björkens förskola
 • Ekbackens förskola, Hultsfred
 • Emådalskolan
 • Evahagens förskola
 • Furuängens förskola
 • Hultsfreds gymnasium
 • Järnforsens skola
 • Lindblomsskolan
 • Oredans förskola
 • Råsebäcks Förskola
 • Silverdalens skola
 • Silverliljans förskola
 • Silverslättens förskola
 • Stålhagens förskola
 • Venhaga förskola
 • Venhagsskolan
 • Örtagården