Partnerområde Mörbylånga kommun

Mörbylånga kommun är Södra Öland.
Vi har 6 skolor, 5 st F-6 skolor och 1 F-9 skola.
Mörbylånga kommun har förskolor från Glömminge i norr till Degerhamn i söder. De flesta förskolorna ligger i Färjestaden med omnejd.
Tre skolor är med i projektet med profilskolor.
I Mörbylånga kommun tar vi gärna emot VFU studenter i våra skolor och förskolor. Vi ser det som berikande för våra verksamheter.
Välkommen till Mörbylånga kommun!!

Särskilda upplysningar

Skolorna har ett väl utbyggt IT användande med Smartboard tavlor i de flesta klassrum. Från åk4 - 9 har alla elever varsin dator eller I-pad.
I-pad används på alla förskolor.
Utepedagogik är framträdande i både skolor och förskolor.

Förskolorna har stor kunskap i arbete med att planera utifrån läroplan och pedagogisk dokumentation ar ett verktyg för att följa varje barns utveckling.

OBS!
Lotta Nilsson har hand om all placering för VFU studenter till förskolorna i Mörbylånga kommun.
0485-478 76
lotta.nilsson@morbylanga.se

Kontaktperson

Roger Bernhardsson & Lotta Nilsson

Skolenheter

 • Algutsrums förskola
 • Alunskolan
 • Bärnstenens förskola
 • Färjestadens högstadium
 • Färjestadens skola F-6
 • Förskolan Växthuset
 • Glömminge förskola
 • Glömmingeskolan, Fskl-6
 • Gullvivans förskola
 • Gårdby förskola
 • Gårdby skola, Fskl-6
 • Skansenskolan, Fskl-9
 • Skogsgläntans förskola
 • Skogsgläntans förskola, Mörbylånga kommun
 • Smaragdskolan
 • Snäckstrands förskola
 • Solvändans förskola
 • Torslunda förskola
 • Torslunda skola, Fskl-6
 • Undringens förskola Färjestaden
 • Undringens förskola Saxnäs
 • Vitsippans förskola/Färjestaden