Partnerområde Södermörenätet

Skolor och förskolor i Södermöre:
Hagbyskolan Fkl - 6, Halltorpsskolan Fkl - 6, Pårydskolan Fkl - 6, Tvärsskogsskolan Fkl - 3, Södermöreskolan 7 - 9, Ljungbyholmsskolan Fkl - 6. Förskolorna i Ljungbyholm, Hagby, Halltorp, Påryd och Tvärskog.

Södermöre kommundelsnämnd ansvarar för delar av den kommunala verksamheten i södra delen av Kalmar kommun. Kommundelsnämnden ansvarar för barn- och skolbarnsomsorg, grundskola, omsorg om äldre, hemsjukvården samt bibliotek och fritidsgårdar. Därtill har nämnden ett särskilt uppdrag att arbeta med demokrati- och landsbygdsutveckling.

Särskilda upplysningar

När det gäller förskola så är det i första hand Sara Lindström som är kontaktperson.

Kontaktperson

Gustav Eliesersson

Skolenheter

 • Förskolan Hagby
 • Förskolan Halltorp
 • Förskolan Ljungbyholm
 • Förskolan Påryd
 • Förskolan Tvärskog
 • Hagbyskolan
 • Halltorpsskolan
 • Ljungbyholmsskolan
 • Pårydsskolan
 • Södermöreskolan
 • Tvärskogsskolan