Partnerområde Kalmar kommun - Södermöre kommundel

Skolor och förskolor i Södermöre:
Hagbyskolan F - 6, Halltorpsskolan F - 6, Pårydskolan F - 6, Tvärsskogsskolan F - 3, Södermöreskolan 7 - 9, Ljungbyholmsskolan F - 6. Förskolorna i Ljungbyholm, Hagby, Halltorp, Påryd och Tvärskog.

Södermöre kommundelsnämnd ansvarar för delar av den kommunala verksamheten i södra delen av Kalmar kommun. Kommundelsnämnden ansvarar för barn- och skolbarnsomsorg, grundskola, omsorg om äldre, hemsjukvården samt bibliotek och fritidsgårdar. Därtill har nämnden ett särskilt uppdrag att arbeta med demokrati- och landsbygdsutveckling.

Kontaktperson

Claes Lindmark

Skolenheter