Partnerområde Södermörenätet

Skolor i Södermöre:
Hagbyskolan Fkl - 6
Halltorpsskolan Fkl - 6
Pårydskolan Fkl - 6
Tvärsskogsskolan Fkl - 3
Södermöreskolan 7 - 9,
Ljungbyholmsskolan Fkl - 6.

Förskolor i Södermöre:
Förskolan Ljungbyholm
Förskolan Hagby
Förskolan Halltorp
Förskolan Påryd
Förskolan Tvärskog

Särskilda upplysningar

När det gäller förskola så är det i första hand Sara Lindström som är kontaktperson.

Kontaktperson

Gustav Eliesersson