Partnerområde Lyckeby-Jämjö

Kontaktperson

Elisabeth Johansson

Skolwebb

www.karlskrona.se/skola-och-forskola/

Skolenheter

 • Fågelmara förskola
 • Fågelmaraskolan
 • Gläntans förskola, Lyckeby
 • Jämjö förskola Paradiset
 • Jämjö förskola Tallet
 • Jämjö förskola Ådalen
 • Jämjö kyrkskola
 • Jändelskolan
 • Jändelskolan 3-6
 • Knösö/Ängslyckans förskola
 • Kyrkskolan, Karlskrona
 • Kättilsmåla fritidshem
 • Kättilsmåla förskola
 • Kättilsmålaskolan
 • LKC F-9
 • Lyckeby förskola Rosenborg
 • Lyckeby förskola Rosenhill
 • Lyckebyskolan F-5
 • Lyckåskolan Träningsskolan
 • Ramdala förskola
 • Ramdala skola F-5
 • Rödmyrans förskola
 • Smaragdens fritidshem, Lyckebyskolan
 • Spandelstorp förskola Backen
 • Spandelstorp förskola Hässlegården
 • Spandelstorpsgårds förskola
 • Spandelstorpskolan F-5
 • Spandelstorpskolan fritidshem
 • Spandeltorp förskola Sagolunden
 • Sturkö förskola
 • Sturköskolan
 • Särskolan spandelstorpskolan
 • Torhamns skola
 • Trummenäs förskola
 • Vedeby förskola
 • Vedebyskolan 6-9
 • Verkö förskola
 • Verköskolan F-2
 • Verköskolans fritidshem
 • Östar Torpskolans fritidshem
 • Östra Torp förskola Bullerbyn
 • Östra Torp förskola Kronotorp
 • Östra Torpskolan F-5