Partnerområde Lyckeby-Jämjö

Kontaktperson

Carina Månsson

Skolwebb

www.karlskrona.se/skola-och-forskola/

Skolenheter

 • Fågelmara förskola
 • Fågelmaraskolan F-6
 • Jämjö förskola Paradiset
 • Jämjö förskola Tallet
 • Jämjö förskola Ådalen
 • Jämjö Kunskapscentrum 7-9
 • Jämjö Kunskapscentrum F-6
 • Knösö förskola Ängslyckan
 • Kättilsmåla förskola
 • Kättilsmålaskolan F-6
 • Kättilsmålaskolans fritidshem
 • Lyckeby förskola Rosenborg
 • Lyckeby förskola Rosenhill
 • Lyckeby Kunskapscentrum 7-9
 • Lyckeby Kunskapscentrum F-6
 • Ramdala förskola
 • Ramdala förskola Trummenäs
 • Ramdalaskolan F-6
 • Spandelstorp förskola Gården
 • Spandelstorp förskola Hässlegården
 • Spandelstorpskolan F-6
 • Spandelstorpskolans fritidshem
 • Spandeltorp förskola Sagolunden
 • Sturkö förskola
 • Sturköskolan F-6
 • Torhamnskolan F-6
 • Verkö förskola
 • Verköskolan F-2
 • Verköskolans fritidshem F-2
 • Östra Torp förskola Bullerbyn
 • Östra Torp förskola Kronotorp
 • Östra Torpskolan F-6
 • Östra Torpskolans fritidshem