Partnerområde Lyckeby-Jämjö

Kontaktperson

Carina Månsson

Skolwebb

www.karlskrona.se/skola-och-forskola/