Partnerområde Åby skolområde

Välkommen till Ljungby kommun och Åbyområdet.
Här vill vi att alla känner trygghet, positiv framtidstro och inhämtar och utvecklar kunskaper för livet. I område har vi utbildad kompetent personal och vi vill tillsammans skapa en miljö där alla känner arbetsglädje, motivation och engagemang. Vi är måna om vårt språkbruk. Skolorna och förskolorna i området är anpassade till de olika åldersgrupperna med fina verksamhetsutrymmen.

Våra skolor och förskolor ligger i natursköna omgivning vilket ger bra förutsättningar för friluftsverksamhet.

Kontaktperson

Anna Wååg

Skolwebb

www.ljungby.se/cms/site.asp?p=1612

Skolenheter

  • Bergalyckan
  • Bolmsö förskola
  • Bolmsöskolan
  • Ryssby förskola
  • Ryssbyskolan
  • Vittarydskolan
  • Åbyskolan