Partnerområde Lessebo kommun

Vision
Tillsammans lägger vi grunden till livslångt lärande genom kunskap, utmanande undervisning, kommunikation och kreativitet för att göra skillnad för sig själv och andra, nu och i framtiden.

Verksamhetsidé
Barn och elever i vår verksamhet känner trygghet, trivsel och ska mötas av höga förväntningar.
De utmanas, rustas med kunskaper och får möjlighet att utveckla sina förmågor för att göra skillnad för sig själv och andra.
Barn och elever ges stöd så att varje individ kan nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.
Arbetet följs upp av ett välarbetat systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer för att identifiera varje enhets fortsatta utvecklingsarbete.

I kommunen finns det förskolor i Hovmantorp, Lessebo, Skruv och Kosta samt en öppen förskola på familjecentralen i Lessebo.
I Lessebo tätort finns även en förskola som är ett föräldrakooperativ. Från och med HT 2022 finns en friförskola i Hovmantorp.

Det finns F-6 skolor i samtliga tätorter i kommunen. Två av dessa är övningsskolor - Kvarndammskolan i Hovmantorp och Hackebackeskolan i Lessebo

Årskurs 7-9 finns på Bikupan i Lessebo.

Kulturskolan ger barn och ungdomar i Lessebo kommun möjlighet att utveckla och fördjupa olika konstnärliga uttryckssätt.

I Lessebo kommun har vi som mål att ge barn och elever i förskola och grundskola en teater eller musikupplevelse per år.


Du som student placeras i ett arbetslag, men har också en personligt ansvarig VFU-lärare som tillsammans med dig planerar din utbildning.

Särskilda upplysningar

Det är rektor på respektive skola som ansöker om inloggningsuppgifter till kommunens trådlösa nätverk.

Kontaktperson

Cecilia Stavert

Skolwebb

https://lessebo.se/sidor/barn-och-utbildning.html

Skolenheter

 • Bikupan
 • Björkskolan
 • Förskolan Askungen
 • Förskolan Edabacken
 • Förskolan Galaxen
 • Förskolan Lilltorpet
 • Hackebackeskolan
 • Kulturskolan, Lessebo
 • Kvarndammskolan
 • Lessebo gymnasieskola
 • Lustigkulla skola, Kosta
 • Nyängskolan
 • Prästkragen Apelsinen
 • Prästkragen avd. Smultronet
 • Prästkragen avdelning Blåbäret
 • Prästkragen avdelning Hallonet
 • Prästkragen avdelning Jordgubben
 • Prästkragens förskola
 • Tuvans förskola 5-åringar avdelning Päronet
 • Tuvans förskola 5-åringar avdelning Äpplet
 • Violens förskola
 • Äventyret