Partnerområde Lessebo kommun

Kunskapandet, lärandet går som en röd tråd genom vår verksamhet. Vårt uppdrag är tydligt, att göra barn, ungdomar och vuxna redo för framtiden!

En bra skola är grunden för ett samhälle. Därför är det viktigt för oss att skapa en skola där barn och ungdomar kan växa och utvecklas. I våra skolor har vi en hög andel välutbildade lärare vilket borgar för en bra kvalitet på vår utbildning.

I kommunen finns det förskolor i Hovmantorp, Lessebo, Skruv och Kosta samt en öppen förskola på familjecentralen i Lessebo.

Det finns F-6 skolor i samtliga tätorter i kommunen.

Årskurs 7-9 finns på Bikupan i Lessebo.

Kulturskolan ger barn och ungdomar i Lessebo kommun möjlighet att utveckla och fördjupa olika konstnärliga uttryckssätt.

I Lessebo kommun har vi som mål att ge barn och elever i förskola och grundskola en teater eller musikupplevelse per år.


Du som student placeras i ett arbetslag, men har också en personligt ansvarig VFU-lärare som tillsammans med dig planerar din utbildning.

Kontaktperson

Cecilia Stavert

Skolwebb

www.lessebo.se/

Skolenheter