Partnerområde Lindö – förskola och skola

Välkommen till Förskolan Lindö och Lindöskolan som ligger centralt placerade i Kalmar.
Förskolan består av husen Barnens Gård, Lindö och Tallen.
Lindöskolan består av två hus där åk F-3 finns i anslutning till förskolan och åk 4-6 finns i Tallhagsskolans lokaler.

Ansvarig VFU-samordnare är Charlotte Larsson för förskola och Ann-Charlotte Nilsson för Lindöskolan (till ny bitr. rektor börjar 1 februari).

Kontaktperson

Charlotte Larsson

Skolenheter