Partnerområde Svenska kyrkan Ryssby/Åby pastorat, Läckeby,Kalmar