Viktig information inför VFU

Behörigheten för VFU skall vara uppnådd senast den 30 november (inför vårterminen) respektive 3 juni (inför höstterminen). Om du saknar någon eller några delkurser finns det möjlighet att söka undantag/dispens för VFU-kursen. 

Var uppmärksam på att några verksamheter som erbjuder VFU-plats har särskilda krav för att ta emot studenter under den verksamhetsförlagda utbildningen.

Förkunskapskrav för 2SA625 30 hp VFU är 
- 90 hp till och med termin tre samt 2SA606 15 hp (termin 4). 

Det är viktigt att du inte gör VFU i en verksamhet där du (eller din familj) arbetar eller har arbetat eller har varit aktuell. Du får inte arbeta i verksamheten under VFU-tiden (terminen).

VFU-plats kan vara förlagd till annan ort än din studieort eller hemort.

Krav som VFU-verksamheten kan ställa är:

  • Utdrag ur belastningsregistret 
  • Åldersgräns
  • Speciell tidigare erfarenhet