Partnerområde Svenska kyrkan Ryssby/Åby pastorat, Läckeby,Kalmar

Håkan är diakon. Han erbjuder samtalsstöd och leder sorgegrupp för sörjande. Håkan ansvarar för fondansökningar, ekonomiskt bistånd till behövande och individers hjälp i kontakter med myndigheter. Han leder andakter och finns med i själavård- och förbönsuppgifter i gudstjänster och mässor.

Kontaktperson

Håkan Cansund

Webbplats

svenskakyrkan.se/ryssby-aby

Verksamheter