Partnerområde Borgholm kommun, omsorgsförvaltning

Enhetschef personer med funktionsnedsättningar

Särskilda upplysningar

Praktikplatsen söker en student som har ett stort intresse för ledarskap och chefsarbete

Kontaktperson

Maria Svanborg

Webbplats

borgholm.se

Verksamheter