Partnerområde Företag i Tingsryd

Personalansvarigs arbetsuppgifter, HR partner. Arbetsmiljöarbete. Personalrekrytering. Stöd till personal. Medarbetarutveckling. Stöd till vd/arbetsledning. Rehabfrågor. Kontakter med företagshälsovård, försäkringskassa, arbetsförmedling.

Kontaktperson

Sabine Grönevik

Webbplats

www.orthexgroup.com

Verksamheter