Partnerområde Företag i Tingsryd

Personalansvarigs arbetsuppgifter, HR partner. Arbetsmiljöarbete. Personalrekrytering. Stöd till personal. Medarbetarutveckling. Stöd till vd/arbetsledning. Rehabfrågor. Kontakter med företagshälsovård, försäkringskassa, arbetsförmedling.

Verksamhetsområden

  • VFU

Kontaktperson

Sabine Grönevik

Hemsida

www.orthexgroup.com

Verksamheter