Regler och blanketter om möjlighet till reseersättning för studenter finns att hämta på kursens mymoodle-sida.

Reseersättning utgår aldrig när det finns lokaltrafik.
Reseersättning utgår endast efter överenskommelse i förtid med VFU-samordnaren. Resebidrag kan betalas ut när VFU görs på annan ort än bostadsorten eller studieorten (kortaste sträcka). Utgångspunkten är kollektivtrafik med studentrabatt. Det är ersättning enligt billigaste färdmedel som betalas ut.