Partnerområde Ljungby kommun, Omsorgsförvaltning

Ljungsätra särskilt boende, chef är handledare.

Kontaktperson

Malin Henriksson

Skolwebb

ljungby.se

Verksamheter