Partnerområde Thoréns Framtid, Kalmar

Kurator

Särskilda upplysningar

Handledaren kurator John Heyne träffar studenten för en intervju.

Denna plats är för dig som är utåtriktad, nyfiken, flexibel och orädd.

Kontaktperson

John Heyne

Webbplats

edu.thorenframtid.se

Verksamheter