Partnerområde Mönsterås kommun, socialförvaltningen

Särskilda upplysningar

Madeleine Harrysson - Enhetschef biståndsenheten

Malin Beddesand - Verksamhetschef kommunal hälso- och sjukvård och äldreomsorg

Kontaktperson

Madeleine Harrysson

Webbplats

monsteras.se

Verksamheter