Partnerområde Ronneby kommun, omsorgförvaltningen

Enhetschef och biståndshandläggning, äldreomsorg

Kontaktperson

Maria Sevedstedt

Webbplats

ronneby.se

Verksamheter