Detta gäller vid Corona

På VFU-platsen

Din VFU-plats introducerar kring vad som gäller just på er arbetsplats. 

Det viktigaste i nuläget är att minska smittspridningen, framförallt till personer i riskgrupper och äldre.

Du får INTE vara på din VFU-plats om du upplever någon form av symtom på sjukdom!

Tänk på handhygienen: tvätta händerna med tvål och vatten och peta dig inte i näsa/mun/ögon. Håll avstånd.

Du är försäkrad

Student vid Linnéuniversitetet är försäkrad under utbildningstiden och under direkt färd mellan bostad och universitetets lokaler. Försäkringen täcker personskador genom olycksfall samt vissa fall av sjukdom genom smitta. Försäkringen kan betala ut ersättning till den student som smittas av Covid 19 under praktiktid under förutsättning att praktiken ingår i studentens utbildning och att den är godkänd av högskolan/universitetet. Här hittar du all information och blankett:

https://www.kammarkollegiet.se/aktuellt/nyheter/2020-02-28-forsakringar-i-samband-med-coronaviruset/corona---det-har-galler-om-en-student-smittas-under-praktik

Undervisning

All undervisning och examination bedrivs tills vidare med digitala verktyg vid vår institution. Prefekten har fattat beslutet för att skydda studenter och lärares arbetsmiljö och för att vi ska kunna upprätthålla utbildningsuppdraget. Se vidare mymoodle.

Eventuellt inställd VFU

De studenter som berörs av att deras VFU ej kan påbörjas eller genomföras får meddelande om det från  VFU-samordnaren.