Välkommen till 

socionomprogrammets 

VFU-portal!

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en del av 
socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet.

Vi samarbetar med kommuner, offentliga, privata, civila och ideella aktörer

i Kronoberg, Kalmar samt Blekinge, Jönköping och vissa i norra Skåne.

VFU omfattar termin fem inom socionomprogrammet vid Linnéuniversitet.


Höstterminen 2022 sträcker sig VFU från den 29 augusti till 23 december 
2022. Terminen fortsätter för studenterna till den 15 januari 2023 med 
studieuppgifter. Studenterna följer arbetet på praktikplatsen under 64 dagar 
vanligen fyra dagar per vecka i 17 veckor.

Är du socionom och vill ta emot en student?

Har du frågor om VFU?
Kontakta våra VFU-samordnare:


Gunilla Sagebrant   gunilla.sagebrant@lnu.se
Therese Magnusson   therese.magnusson@lnu.se
Lars Sörnsen   lars.sornsen@lnu.se

Vårterminen 2023 sträcker sig från den 16 januari till den 4 juni 2023.