Välkommen till 

socionomprogrammets VFU-portal!

Har du frågor VFU kontakta:

Gunilla Sagebrant gunilla.sagebrant@lnu.se

Anita Ask anita.ask@lnu.se

Lena Lernå lena.lerna@lnu.se