Partnerområde Kriminalvården, Frivården, Kalmar

Frivården inom Kriminalvården

Särskilda upplysningar

Studenten ska vara över 23 år och vara bosatt i Kalmar

Kontaktperson

Rosita Risdal

Webbplats

kriminalvarden.se

Verksamheter