Partnerområde Ljungby kommun, Socialförvaltning

Myndigheten barn och ungdom inom individ och familjeomsorgen, mottagning, ungdomsutredningar delas mellan två handledare

Särskilda upplysningar

En student som gör hela sin VFU period på Ljungby socialförvaltning (ej utlandskombination).

Kontaktperson

Malin Söderberg

Skolwebb

ljungby.se

Verksamheter