Partnerområde Ljungby kommun, Socialförvaltning

Myndigheten barn och ungdom inom individ och familjeomsorgen, mottagning, ungdomsutredningar delas mellan två handledare

Verksamhetsområden

  • VFU

Särskilda upplysningar

En student som gör hela sin VFU period på Ljungby socialförvaltning (ej utlandskombination).

Kontaktperson

Malin Söderberg

Hemsida

ljungby.se

Verksamheter