Partnerområde Ljungby kommun, Socialförvaltning

En plats på myndighet barn och unga , 12-20 år
En plats på öppenvård och behandling, 0-11 år

Kontaktperson

Malin Söderberg

Webbplats

ljungby.se

Verksamheter