Partnerområde Ljungby kommun, Socialförvaltning

Myndighet barn 2-11 år
Myndighet barn 12-20 år
Öppenvård och behandling barn 0-11 år

Kontaktperson

Malin Söderberg

Webbplats

ljungby.se

Verksamheter