Partnerområde Karlskrona, socialförvaltning

Verksamhetsområden

  • VFU

Kontaktperson

Heidi Melby

Hemsida

karlskrona.se

Verksamheter