Partnerområde Karlskrona kommun, omsorgsförvaltningen

Stöd, bistånd och service till peroner med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar

Kontaktperson

Hanna Strandberg

Webbplats

karlskrona.se

Verksamheter