Partnerområde Värnamo kommun, Medborgarförvaltningen

Alla verksamhetsområden inom individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknad. Förmedlar även kontakt med andra yrkesområden för socionomer inom Värnamo kommun.

Studenter lägger själv in intresseanmälan:

https://www.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunfakta/e-tjanster-och-blanketter/e-tjanstportalen.html
Klicka på Näringsliv och arbete.
Klicka på e-tjänsten ”Intresseanmälan om VFU/praktik inom Medborgarförvaltningen eller som socionom”

Kontaktperson

Hannah Lindahl

Verksamheter