Försäkring

Student vid Linnéuniversitetet är försäkrad under utbildningstiden och under direkt färd mellan bostad och universitetets lokaler. Försäkringen gäller även vid verksamhetsförlagd utbildning. 

Försäkringen täcker personskador genom olycksfall samt vissa fall av sjukdom genom smitta. Om skadan inträffar under en aktivitet arrangerad av någon annan än universitetet eller är av fritidskaraktär gäller inte försäkringen. Vid utlands-VFU tecknas en särskild försäkring. Mer information och blankett för skadeanmälan finns på Kammarkollegiet.se