Partnerområde Emmaboda omsorgsförvaltning,

Biståndshandläggning och enhetschef inom funktionssdtöd och äldreomsorg

Kontaktperson

Anette Isakssson

Webbplats

emmaboda.se

Verksamheter