Partnerområde Emmaboda omsorgsförvaltning,

Biståndshandläggning och enhetschef inom funktionssdtöd och äldreomsorg

Verksamhetsområden

  • VFU

Kontaktperson

Anette Isakssson

Hemsida

emmaboda.se

Verksamheter