Partnerområde Karlskrona kommun, Omsorgsförvaltningen

Kontaktperson

Anneli Björk

Webbplats

karlskrona.se

Verksamheter