Information till VFU-handledare

Under tiden du har en socionomstudent hos dig inbjuds du till handledarträffar och kommer att få "besök" av en studiegruppslärare från Linnéuniversitetet.

Våren 2021 kommer våra träffar att ske via zoom (digitalt möte). 

Den första träffen är den 22 januari 2021 när din student har varit hos er i fyra dagar. All information om VFU-terminen, uppgifter som studenterna ska fullgöra samt vad du behöver veta som handledare kommer att ges (antingen på zoom eller inspelad) av kursansvarig och examinator. 

En föreläsning om handledning med vår expert, Zum Wik, erbjuds vid detta tillfälle (ev. inspelad). Föreläsningen är obligatorisk för studenterna och vi rekommenderar dig som handledare att ta del av föreläsningen tillsammans med studenterna. Samma dag samlas studenter och handledare i s.k. studiegrupper för att utbyta information. Denna studiegrupp har en studiegruppslärare som följer studenterna under terminen, bl.a. gör ett besök (alt. zoom) hos er på VFU-platsen.