Partnerområde Torsås kommun, Omorgsförvaltning

Enhetschef och biståndshandläggning, äldreomsorg + LSS

Kontaktperson

Annelie Virveus

Webbplats

torsas.se

Verksamheter