Partnerområde Torsås kommun, Omorgsförvaltning

Enhetschef och biståndshandläggning, äldreomsorg + LSS

Verksamhetsområden

  • VFU

Kontaktperson

Annelie Virveus

Hemsida

torsas.se

Verksamheter