Partnerområde Växjö kommun, utbildningsförvaltning

Skolkurator kommunala skolor
- Lammhults skola, Lammhult och Pär Lagerkvists skola, Växjö
Centrala elevhälsan Växjö

Kontaktperson

Dennis Jonsson

Webbplats

vaxjo.se

Verksamheter