Partnerområde Castro Care AB, Botorp behandlingshem

Behandlingshem och HVB hem
20 års erfarenhet av behandling av ADHD, neuropsykiatriska funktionshinder m.m. Sedan starten 1990, efter ett 70-tal ungdomar och i en tid av förändring står Botorp behandlingshem kvar som en vårdenhet med det relationsinriktade behandlingsarbetet i centrum. Målet är att stärka mellanmänskligt samspel och öka social kompetens. Att därtill lägga de stora möjligheter vi har att bistå skolan med individuellt undervisningsstöd genom vår speciallärare ger ytterligare en stark hörnpelare.

Kontaktperson

Daniel Edin

Webbplats

casatorcare.se/

Verksamheter