Partnerområde Stockholm, socialförvaltning

Boende- och behandlingsenhet för vuxna

Kontaktperson

Katarina Ginsburg

Webbplats

stockholm.se

Verksamheter