Partnerområde Stockholm, socialförvaltning

Boende- och behandlingsenhet för vuxna

Verksamhetsområden

  • VFU

Kontaktperson

Katarina Ginsburg

Hemsida

stockholm.se

Verksamheter