Partnerområde Karlskrona kommun, skolförvaltningen

Kurator Hästö och Saltö skola

Verksamhetsområden

  • VFU

Kontaktperson

Hanna Elg

Hemsida

karlskrona.se

Verksamheter