Partnerområde Karlskrona kommun, skolförvaltningen

Kurator Hästö och Saltö skola

Kontaktperson

Hanna Elg

Webbplats

karlskrona.se

Verksamheter