Partnerområde Alvesta VoB

Kommunägt företag. Vård och behandling, på uppdrag från socialtjänsten.

Särskilda upplysningar

Önskar en student som kan tänka sig sommarjobba eller ta timvik

Kontaktperson

Carola Karlsson

Webbplats

vob.se

Verksamheter